Sommar och sol
 
Tänk vilken skillnad det gör att få lite sol på sig! Jo, vi har alla hört talas om det mystiska D-vitaminet som tydligen skall produceras i rasande fart när vi befinner oss i solen. Och D-vitamin är ju bra för skelettet och tänderna. Jag minns när vi var nygifta och var på en resa i Kroatien. Där besökte vi bl.a. en pastor som var ensamstående med små barn. När vi gick därifrån minns jag två saker förutom att vi hade en trevlig fikastund. Dels att han hade en Mercedes och dels att han hade en flaska med AD-droppar. Det var också i stort sett allt han hade. Församlingen tyckte att pastorn skulle köra ståndsmässigt och därför hade han en gammal MB. Och för att barnen skulle få i sig det nödvändigaste fanns åtminstone en flaska vitaminer. Det hade så klart varit lämpligare om församlingen försett honom med en Skoda och en anständig lön istället så att han hade kunnat köpa frukt och riktig mat till sina barn. 
 
Att få i sig andlig mat och D-vitaminer är också mycket viktigt för människan. Dels får man det genom sin Bibelläsning och dels genom att be till Herren. Det är kanske lämpligt att säga B-vitamin…
Under sommaren i Vallersvik ges också flera tillfällen att tillsammans med andra troende få mat för sin själ i form av Bön, Bibelstudier samt Gudstjänster och andra samlingar. 
Du har väl inte missat att ta del av vårt sommarprogram? Det finns i pdf-format här på hemsidan.
Väl mött!
Anders Westman
Pastor
 
 

Från nu och några månader framåt kommer mycket arbete att göras kring våra planer att bygga en ny kyrka på Strandgårdstomten. Bygglovet är klart och nu väntar vi att det ska få laga kraft. I samband med detta har vi också sökt rivningslov för Strandgården eftersom den nya kyrkan ska ligga på samma plats.

 

Vy från Vallersviksvägen

På vårt vandrarhem Ängården är en stor renovering av våtutrymmen och kök klar. Vi tror att många kommer att vilja bo där nu efter de stora förbättringar som gjorts.

Sommarens programpunkter är nu klara och finns nu inlagda i kalendern!