Vi bygger kyrka – på många sätt
 
När man frågar folk vad en kyrka är, tror jag många skulle svara: ”Det är en byggnad där man har gudstjänster”. Men i Bibeln används aldrig ordet kyrka eller församling i betydelsen ”kyrklokal”. Det beror på att de första kristna inte hade några speciella lokaler, utan man samlades i hemmen. Istället används ordet för att beteckna de kristna. ”Kyriakon” (grekiska) betyder ”Det som hör Herren till” och ordet för församling ”Ekklesia” (grekiska) betyder ”En sammankallad folkförsamling”. 
När vi alltså talar om att bygga en kyrka menar vi i första hand att bygga den kristna gemenskapen. Och i det avseendet behöver ingen gå och vänta på en ny kyrkobyggnad i Vallersvik. Vi firar gudstjänster, har verksamhet för barn och unga, samlar mängder med stavgångare varje vecka och anordnar stickcafé. Vi samlas till bön på onsdagar och här fixas och donas med våra lokaler. 
Att vi planerar och projekterar för att bygga en ny kyrklokal är helt enkelt en följd av vårt församlingsbygge! 
-Vill du vara med? Jag menar inte i första hand att slå i spikar, utan vill du vara med i kyrkan? Den är öppen för dig! Paulus sa: ”Ty genom honom (Jesus) kan både vi och ni nalkas Fadern, i en enda Ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad (alltså inte kyrkbyggnaden utan församlingsgemenskapen) som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren; genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud.” (Efesierbrevet kap 2 vers 18-22)
Du är välkommen till kyrkan i vår!
 
Hälsningar Anders W
 
 
 

Från nu och några månader framåt kommer mycket arbete att göras kring våra planer att bygga en ny kyrka på Strandgårdstomten. Bygglov är sökt och nu väntar vi  på klartecken från kommunen. I samband med detta har vi också sökt rivningslov för Strandgården eftersom den nya kyrkan ska ligga på samma plats.

 

Vy från Vallersviksvägen

På vårt vandrarhem Ängården är en stor renovering av våtutrymmen och kök klar. Vi tror att många kommer att vilja bo där nu efter de stora förbättringar som gjorts.

Sommarens programpunkter är nu klara och finns nu inlagda i kalendern!