ADVENT BETYDER ANKOMST
 
 
Många tror att ordet advent betyder ”väntan”, vilket inte är så konstigt, eftersom vi i december väntar pa julen. I själva verket kommer advent från latinets adventus Domini: ”Herrens ankomst”. Det är alltså Jesu ankomst vi väntar på. Men precis som med många andra högtider så vet vi att vi firar något som redan inträffat. Herren Jesus har redan fötts i Betlehems krubba. Däremot vill han föda oss människor ”på nytt”. Den här formuleringen ” född på nytt” använder Jesus i Johannesevangeliet kap 3 och betyder att han vill att vi skall bli Guds barn. Det räcker att säga : ”Jag vill det Jesus”. Det är inte tentamen i bibelkunskap som ligger till grund för vårt barnaskap, utan vår vilja, vår bön. Den bästa julklappen vi kan ge den i Betlehems krubba födde frälsaren , är oss själva!
 
 
Anders Westman, pastor
 
Läs mer om bygget under menyn: Ny kyrka   http://www.vallersvikskyrkan.se/livekamera/