Hösten är här!

Hösten har kommit och vi väntar alla på att vårt bygglov ska vinna laga kraft.

Länsstyrelsen har givit i utsikt att behandla ärendet under Oktober månad. Vi hoppas att den tidplanen håller.

Förberedelser för den nya kyrkan löper på. Med Eive i spetsen har det varit ett antal konsultmöten där man kollar upp alla detaljer så att det blir klart att starta.

Formellt startuppmöte har hållits tillsammans med kommunen så där är i princip allt klart.

Vi har också sökt bygglov för att flytta toalettbyggnaden på Strandgårdstomten till ett läge intill Annexet.