Ny kyrka

Nu bygger vi ny kyrka på Strandgårdsomten!

Efter en lång övreklagandeprocess fick vi fredagen 31/8 2019 en slutligtig dom till vår fördel från Mark och Miljödomstolen i Vänersborg. Den långa processtiden har vi använt på bästa möjliga sätt och nu är vi klara att köra igång byggnationen direkt.

Vecka 36 använder vi till att utymma gamla Strandgården som sen från Vecka 37 är klar att rivas. 

Vi har erforderliga ritningar klara och startbesked från kommunen så på den fronten fattas inget.

Målsättningen är att det ska stå en ny kyrka klar lagom till Midsommar 2019.

På denna sidan kommer vi löpande att informera om  arbetet  både i ord och bild så kolla in här regelbundet! Målsättningen är att publicera nya bilder på hur bygget framskrider minst varannan vecka.

Närmast planerar vi att ta ”Första Spadtaget” lördagen den 15 september kl 16.00 nere vid Strandgården. Välkomna!

 

Så här kommer den färdiga kyrkan att gestalta sig.

Arkitektförslag: Lindfors Arkitektkontor AB

 

Vi tar tacksamt emot bidrag från dig om du vill stödja vårt kyrkbygge. För detta ändamål har vi ett särskilt bankgirokonto: 277-5559 eller med Swish 123 377 2118

Detta har hänt:

V3618: Strandgården är tömd på inredning och byggnaden är klar för rivning. Detta har vi gjort med hjälp av många frivilliga insatser. Tack alla ni som hjälpt till.

V3718: Schaktning för infarter och rivning påbörjas.

V3818: Rivning slutförd och grovplanering av tomten påbörjad

Här kan man följa hur kyrkan växer fram: