Ny kyrka

Arkitektförslag: Lindfors Arkitektkontor AB

 

Vår ambition att kunna bygga en ny kyrka på Strandgårdstomten vid havet och nära vår camping går framåt som planerat. Detta innebär att Strandgården rivs och ersätts med en ny kyrka på samma plats. Strandgården syns längst ut till vänster i bild.

Vi har fått bygglov som för närvarande väntar på att vinna laga kraft. 

Vi tar tacksamt emot bidrag från dig om du vill stödja vårt kyrkbygge. För detta ändamål har vi ett särskilt bankgirokonto: 277-5559