Ny kyrka

Nu bygger vi ny kyrka på Strandgårdsomten!

Efter en lång övreklagandeprocess fick vi fredagen 31/8 2019 en slutligtig dom till vår fördel från Mark och Miljödomstolen i Vänersborg. Den långa processtiden har vi använt på bästa möjliga sätt och nu är vi klara att köra igång byggnationen direkt.

Målsättningen är att det ska stå en ny kyrka klar lagom till Midsommar 2019.

På denna sidan kommer vi löpande att informera om  arbetet  både i ord och bild så kolla in här regelbundet! Målsättningen är att publicera nya bilder på hur bygget framskrider minst varannan vecka.

Så här kommer den färdiga kyrkan att gestalta sig.

Arkitektförslag: Lindfors Arkitektkontor AB

 

Vi tar tacksamt emot bidrag från dig om du vill stödja vårt kyrkbygge. För detta ändamål har vi ett särskilt bankgirokonto: 277-5559 eller med Swish 123 377 2118

Detta har hänt:

V36: Strandgården är tömd på inredning och byggnaden är klar för rivning. Detta har vi gjort med hjälp av många frivilliga insatser. Tack alla ni som hjälpt till.

V37: Schaktning för infarter och rivning påbörjas.

V38: Rivning slutförd och grovplanering av tomten påbörjad

V39: Vatten och avlopp framdraget.

V40-41: Markarbeten och rörläggning  görs klart för grunden.

V42-43: Grundläggningen och pålningsarbeten gjorts klart.

V44-45: Isolering klar, varm o kv-rör, armering påbörjad

V46-47 Armerat klart , grund gjuten 23/11.

V48-49 Stomme reglas upp . Stålpelare för ventilationsrum på plats

 Här kan man följai bild  hur kyrkan växer fram: