Våren är välkommen!

Våren! Vitsippor, trastens drillande sång, vårjackan fram och så inte att förglömma den här maskinen som definitivt talar om att en ny årstid är här: Grussoparen! När den brummar förbi vet man att det är dags att så tomatfrön. Våren är i Bibeln också en bild av något hoppfyllt och härligt! Profeten Hosea skriver: Låt oss lära känna honom, låt oss sträva efter kunskap om Herren. Så visst som gryningen skall han träda fram, han skall komma till oss som ett regn, ett vårregn som vattnar jorden. Och så kommer kyrkans största högtid: Påsken – där vi på ett särskilt sätt påminns Jesu död för våra synders skull och firar hans uppståndelse! ”Var inte rädda…han har uppstått” Matt 28:5. Ja, våren är välkommen! Och du är välkommen till vår kyrka!

Anders Westman