Gudstjänst utan underhållning

Under en gudstjänst brukar vi vanligtvis dela in oss som är på plats i ”deltagare” och ”medverkande”. Det är ju helt förståeligt i en tid där så mycket kretsar kring underhållning; Att man antingen är underhållare (aktiv) eller den som blir underhållen (passiv). Visserligen har vi i kyrkan några som är mer synliga och hörliga än de andra; musikerna, predikanten och gudstjänstledaren. Det skulle förmodligen bli ganska rörigt annars. Och skapa osäkerhet. Men i Bibeln kan vi läsa i 1 Korinthierbrevet kapitel 14 och vers 26 att: ”när ni samlas har var och en något att bidra med: sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. Men allt skall syfta till att bygga upp.” 

Det här betyder att alla som befinner sig på eller i en gudstjänst kan vara medverkande. Det betyder ju inte i sin tur att vem som helst lite random kan gå fram och sjunga vilken sång som helst eller säga precis vad som helst. Nej, ”allt ska syfta till att bygga upp” och dessutom förtydligar Paulus också i samma bibelkapitel att ”Gud är inte oordningens Gud utan fridens.” 

Vill man därför medverka med något som alla ska få höra så säger man till gudstjänstledaren som är utsedd att hålla i gudstjänstens ordning. Sen får man acceptera att både få ett ”ja” eller ”nej, inte just idag” som svar. Detta betyder inte att gudstjänstledaren är ”oandlig” om han eller hon inte vill att det du säger ska framföras offentligt. Det betyder heller inte att du har fel i det du upplevde dig vilja framföra. 

Oavsett vad så är det i gudstjänsten inte enbart det som syns i strålkastarljuset som betyder ”medverkan”. Gudstjänsten är nämligen mycket mindre ett uppträdande än en tillbedjan inför Gud. Jag ber ofta inför gudstjänsten att den inte skall få bli en show, ett uppträdande, utan just en tjänst inför gud: guds-tjänst. Jag tror att vi som planerar gudstjänsterna i våra kyrkor skulle våga ge mer tid för tillbedjan och Ordet än att bara pricka av punkter på vår to-do lista (gudstjänstordningen på papper). Det kommer säkert kännas ovant för alla, eftersom vi (jag) lätt blir nervösa när tiden går utan att någon säger något. Men detta hade varit en bra träning i att tillsammans tjäna Gud genom lovsång och tillbedjan, den aktivitet som Gud är värd, eller som det står i Psalm 65:2-4” Lovsång tillkommer dig, o Gud, på Sion. … att Herren har varit förunderligt god mot mig, han hör när jag ropar till honom.” 

Det här är ju egentligen inte ett upprop att vi behöver sjunga mer moderna lovsånger i gudstjänsten. Nej, men snarare ett upprop att vi behöver se till att allas delaktighet i gudstjänsten och tillbedjan får utrymme. 

Välkommen till gudstjänst nu på söndag kl. 11 i Vallersvikskyrkan
Anders Westman
Pastor och församlingsföreståndare

PROGRAM-hostprogram-2-2021-PDF

ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER I VALLERSVIKSKYRKAN

Mån (ojämna veckor) kl. 11.00 Stickcafé

Tis kl. 10.00 Stavgång, kl. 16.00 Konfirmanderna

Ons kl. 11.00 Bön i kyrkan

Tor kl. 18.00 Scouterna

Fre kl. 19.00 Pannkakskyrkan (jämna veckor) och Tonår (ojämna veckor)

Sön kl. 11.00 Gudstjänst 

Med undantag för konfirmationsläsningen är det ingen föranmälan till våra aktiviteter  under veckorna utan det är bara att komma. Du blir varmt välkomnad!