Driftgrupp 2017-05-09

Driftsgruppsmöte nr 3 Vallersvikskyrkan 170509.

Delt. Eive A. Ordf. Peter F. Bengt E. Heidi S. Karin H. Torben H. Jonas J. Arnold A. Rune J. Jan-Åke R.

Inledn. Jonas som läste ur Psaltaren 86:11. Visa mej Herre din väg. Slog också ett slag om ett program av Stina Wolter, väl värt att ta del av.

Föregående anteckningar läggs till handlingarna.

På campingen är 68 platser bokade för säsongen plus en för försäsongen. Innevarande vecka är allt uthyrt på vandrarhemmet och stugorna.

Samtal om övre platsen vid korsningen Plangatan-Vallersviksvägen. Gästen vill inte godta argumenten om dålig sikt och kommer att sätta upp sitt vindskydd ända upp mot befintligt staket. Kräver nedsatt avgift om han måste flytta vindskyddet. Beslutades att sätta upp ytterligare en spegel så att man ser trafik som kommer nedifrån havet mot samhället. Eventuell kommer staketet att flyttas så att boende på Planvägen har fri sikt. En trafiksäkerhetsfråga inte minst för barnen som skall passera korsningen.

Anticimex har kollat grunden på Änggården. Ser väldigt bra ut. Torrt och inget mögel.

Vi har fått en del arbete utfört och en matta är levererad men vi har inte fått ngn faktura trots påstötningar. Föreslås ge en gåva på 2000 kronor till arbet i Litauen. Jonas tar kontakt och meddelar.

Nya gummiskrapor behövs till duscharna i Änggården. Skrapor med mjukare gummi vore önskvärt också i duscharna i servicehuset.

Toalettstol i Kapernaum är utbytt.

Stegen till badbryggan skall sättas på plats när temperatur i luft och vatten är mer behaglig.

Den nya klätterställningen är på plats till stor förnöjelse och glädje för barnen.

Eive har ett förslag på ny toalett i gamla kiosken som badgästerna kan nyttja. Påpekades att taket på byggnaden läcker på ngt ställe. Föreslås också att höja taket som nu är ganska lågt. Ett antal bräder för surf, att hyras ut, skall förvaras i byggnaden.

Fixargruppen röjer och städar ut byggnaden.

Lite samtal om vad som skall hända med Kuben när nya Kyrkan är färdig. Dusch och toaletter ersätts med vagnar?

Nya stugor placeras på ledig yta vid Änggården?

Ersätta Annexet med nybygge? 5 rum, ett ngt mindre där en del av ytan skulle rymma kök, dusch och toalett?

Volleyplanen måste flyttas i samband med ny kyrka. Möjligt att placera vid ena målet vid fotbollsplanen?

En ny stig upp till Minnesstenen fixas.

Golvet i tvättstugan målas fredag innevarande vecka. Karin bestämmer färg på golvet.

Gamla el-skåp på campingen ersätts med nya med jordfelsbrytare. Handlar om några stycken.

Nyckel till bommen placeras i skåp ovanför låset till bommen. Detta för att räddningspersonal snabbt skall kunna passera om någon vid sjukdom-eller olycksfall behöver hämtas på natten.

På torsdag, innevarande vecka, tar byggnadsnämnden beslut om bygglov för nya kyrkan. Eive redogjorde för plan gällande rivning av Strandgården och igångsättning av byggnationen. Finns fortfarande risk för överklaganden från grannar.

2017 visar ett plus på 100 000 kronor på campingen men ett minus på 150 000 kronor på Änggården jämfört med 2016.

Jonas föreslår införskaffande av två Rollupp. En för kyrkbygget och en för församlingen. Och en större skyllt på väggen till Strandgården som berättar om nya kyrkan.

Ställdes frågan om grillkväll för säsongcamparna. Inget beslut fattades.

Samtalades om vilken logga som skall användas i församlingens foldrar respektive campingens annonsering, på kläder e.t.c.

Arnold och Torben tar ansvar för att kolla batteri och funktion på defibrillator. Utbildning i användandet av defibrillator skulle vara bra för anställda och intresserade. Instruktion finns i defibrillatorn men en praktisk genomgång vore bra.

Beslutades att säsongen 2018 startar 14 april och avslutas 10 september.

Nästa möte har vi 8 augusti kl. 18.00.

Jan-Åke lovade fixa fika och inledning till nästa möte men är upptagen på Erikshjälpen, Skene. Vädjar om hjälp av ngn så tar R-vall ansvar för detta vid senare tillfälle under hösten.

Vid penna och dator Jan-Åke Ivan Rudenvall