Vår kyrka är till för alla! 

Kort bakgrund

År 2010 förvärvade Vallersvikskyrkan hela Vallersviksanläggningen. Efter en snabb planeringsinsats i samverkan med Kungsbacka kommun kunde vi avyttra åtta stycken tomter och kände oss trygga med att ta beslut om ny kyrka på den plats där Strandgården ligger. År 2015 såldes den gamla Vallersvikskyrkan med omgivande mark och byggnader. Då vidtog planeringen på allvar och vi fick bygglov för en ny kyrka våren 2017.

Efter en lång överklagandeprocess fick vi tisdagen den 28 augusti 2018 en dom till vår fördel från Mark och Miljödomstolen i Vänersborg.

Vi har erforderliga ritningar klara och startbesked från kommunen.

Entreprenör, Tofta Snickeri AB, är kontrakterad och byggstart sker genom att vi gemensamt tar första spadtaget.

Ny kyrka välkomnar dig till nästa sommar, år 2019

 Vi tar tacksamt emot bidrag från dig som vill stödja vårt kyrkbygge. För detta ändamål har vi ett särskilt bankgirokonto: 277-5559 eller med Swish 123 377 2118