Om oss

Lite historia om Vallersvik
En kall septemberdag år 1848 döptes de första baptisterna i Sverige, i Vallersvik. Dopförrättare var en dansk pastor men det hela var iståndsatt av F.O.Nilsson, bördig från Vendelsö utanför Frillesås. Efter dopet begav sig sällskapet om 5 -6 personer till en stuga, Borekullastugan, som ägdes av F.O.Nilssons bror. Stugan låg någon kilometer inåt land sett från Vallersvik. Där bildades den första församlingen. Stugan finns kvar än idag och ägs av församlingen i Vallersvik. Under sommaren ordnar vi någon gång en kort pilgrimsvandring från Vallersvik till Borekullastugan där vi håller andakt med nattvard.
1848 var det inte tillåtet att utöva religiös verksamhet annat än av den svenska statskyrkan varför detta i Vallersvik var ett brott mot den då gällande lagstiftningen (konventikelplakatet). F.O.Nilsson häktades och blev utvisad ur Sverige varför han flyttade till USA. Han kom senare hem, cirka 1860, och bildade Göteborgs första baptistförsamling.
Vallersvik har nu i många år varit en minnesplats för den svenska baptiströrelsen, ja även för hela den svenska frikyrkorörelsen. Nere vid havet på en liten bergknalle finns en sten som rests till minne av det första baptistdopet 1848.
Ungdomsverksamheten har sommartid varit omfattande och så småningom tillkom campingmöjligheterna i Vallersvik liksom boendet i vandrarhemmen. Kyrkan har spelat en central roll  i Vallerviks sommarprogram under många år.
År 1990 bildades en lokal församling som idag heter Vallersviks ekumeniska församling.
2010 köpte församlingen hela Vallersviksanläggningen med kyrka, kulturhus, camping, vandrarhem och ungdomsstället Strandgården. 2016 såldes kulturhus/kyrka/vandrarhemmet ”Vallersgården” till Göteborgs Räddningsmission. Församlingen har långt framskridna planer på att bygga ny kyrkolokal på strandgårdstomten. Gudstjänster hålls i Vallersvikskyrkan varje söndag året runt. På somrarna erbjuds ett omfattande program med mängder av olika aktiviteter för både vuxna, barn och ungdom.

Vår historia:
https://vallersvikskyrkan.se/doc/pdf/br.pdf