Bön

Morgonbön i Vallersvik

Vallersvikskyrkan har morgonbön varje
onsdag kl 09:30 i kyrkan.

Vi samlas längst fram i kyrkan i en ring av stolar, tänder ett ljus, läser ur Bibeln och sedan ber vi för olika saker.
Vår främsta uppgift är att be för vår församling och för Frillesås. Men även personliga böneämnen har sin plats i denna bönering. Bönen är Guds väg att samverka med oss människor. Jesus sa: ”Be, så skall
ni få” – Matt 7:7.

I vår morgonbön kan man komma även om man inte tycker om att be högt så
att andra hör. Eller om man inte är van vid bönemöten kan man komma och
bara känna in atmosfären.

Välkomna att vara med i bönetjänsten i vår kyrka!