Aktuell information kyrkbygge

Formellt om processen:

  • Strandskyddsdispens erhölls 14/10 2016 efter slutgiltigt beslut i Länsstyrelsen.
  • Måndagen den 20/12 2016 lämnade vi in ansökan om bygglov till Kungsbacka Kommun.
  • Byggnadsnämndens AU rekommenderade byggnadsnämnden att bevilja bygglov vid mötet den 28/4 2017. 
  • Ärendet godkändes i BN  den 11/5 2017. Bygglovet finns här tillsammans med en artikel i Norra Halland
  • Ansökan om rivning av Strandgården är inlämnad till byggnadsnämnden och registrerad den 20/1 2017. Vi väntar på beslutet.

Övrigt:

Efter nyår har vi gått igenom detaljer gällande funktioner som vi vill ha i den nya kyrkan. Exempelvis: Köksplanering, inredningsdetaljer, golv, belysning, el, värmesystem, ljud, ljus för att nämna något.

Här nedan kan ni se ett knippe bilder som Carl-Johan har gjort och som också är en del av bygglovsansökan.

vallersvik-v1-8-2016-12-16

Vi har också några detaljritningar som kan vara intressanta, speciellt planlösningen.

a-40-1-011

Här är situationsplanen som visar hur kyrkan kommer att ligga på tomten och hur parkeringar och infarter ordnas.

A-01-1-001-PH 2017-02-07-